კოდექსი

ჩვენ ვართ ფირმა „ჯორჯიან მიკროსიტემს“-ის დისტრიბიუტორი და გთავაზობთ „ჯორჯიან მიკროსისტემს“-ის პროდუკტს, სისტემა კოდექს R3-მს

რას წარმოადგენს სისტემა კოდექს R3 ?

კოდექს-R3 წარმოადგენს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფილ ბაზას, რომელიც მოიცავს:

  • საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებებს და განკარგულებებს;
  • სახელმწიფო მეთაურის - პარლამენტის თავჯდომარის ბრძანებულებებს და განკარგულებებს;
  • საქართველოს პარლამენტის კანონებს და დადგენილებებს;
  • საქარტველოს რესპუბლიკის მთავრობის, მინისტრთა საბჭოს, მინისტრთა კაბინეტის ძირითად დადგენილებებს;
  • საქართველოს სხვადასხვა სამინისტროებისა და უწყებების მიერ 1993 წლის 1 იანვრიდან მიღებულ ძირითად კანონქვემდებარე და ნორმატიულ აქტებს (დადგენილებები, ინსტრუქციები, დებულებები, მითითებები, წერილები, ფოსტოგრამები და ა.შ.);
  • საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინებებს და გადაწყვეტილებებს:
  • საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ და მოქმედ  ყველა კანონს, როგორც საწყისი რედაქციით (ორიგინალი), ასავე საბოლოო რედაქციით (კოდიფიცირებული). აქვე თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ თითოეული კანონის განვითარების (მიმდინარე რედაქციით ჩამოყალიბების) ისტორიას.
  • საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ხელმოწერილ და ძალაში შესულ, ასევე საქარტველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ საერტაშორისო ხელშეკრულებებს, შეთანხმებებს, ოქმებს, დეკლარაციებს, მრავალმხრივ ხელშეკრულებებსა და საერთაშორისო კონვენციებს;
  • შეიცავს დოკუმენტების ისტორიას 2005 წლის მაისიდან, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დოკუმენტები მისი წარსული მდგომარეობით;
  • სისტემა უკავშირდება კოდექსის სერვერს და საშუალებას გაძლევთ მოიპოვოთ ინფორმაცია, რომელიც არ არის სისტემა კოდექსის მონაცემთა ბაზაში, მაგალითად როგორიცაა სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციები.

სისტემა წარმოადგენს მუდმივად განახლებად ბაზას (ყოველკვირეული, Internet-ის საშუალებით) ახალი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღების შესაბამისად.

რა უპირატესობები აქვს კოდექს R3-მს ?

თქვენ აღარ დაგჩირდებათ წინგების ყიდვა, თვენ ყოველთვის გექნებათ სრული საკანონმდებლო ბაზა, ყველა შეტანილი ცვლილებებით, ჩვენ შეგვიძლია ჩაგიტვირთოთ სისტემა კოდექსი არა მარტო კომპიუტერში, არამეტ Laptop-ში ან Netbook-ში რაც საშუალებას მოქცემთ გამოიყენოთ სისტემა კოდექსი იქ, სადაც თქვენთვის იქნება საჭირო (მაგ: პარტნიორებთან, ხელშეკრულების გაფორმების დროს, სასამართლოში და ა.შ.)


მინიმალური მოთხოვნები სისტემის მიმართ

ოპერაციული სისტემა: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7

ოპერატიული მეხსიერება: 1 GB

თავისუფალი ადგილი დისკზე: 8 GB

მინიმალური მოთხოვნები სისტემის მიმართ (სერვერული ვერსია)

ოპერაციული სისტემა: Windows 2008/R2 SP1

ოპერატიული მეხსიერება: 2 GB

თავისუფალი ადგილი დისკზე: 8 GB

მინიმალური მოთხოვნები სისტემის მიმართ (კლიენტი)

ოპერაციული სისტემა: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7

ოპერატიული მეხსიერება: 768 MB

თავისუფალი ადგილი დისკზე: 500 MB